Regulering af særlige brancher

Der findes særlige brancheinitiativer over for bestemte brancher, så som maskinværksteder, autoværksteder, bilvaskehaller og renserier. Disse brancher er ikke godkendelsespligtige, men er underlagt anden virksomhedsregulering. Her på siden kan du også se information om jordvarmeanlæg.

Maskinværksteder og maskinfabrikker

Her kan du læse om regulering af virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Siden 1. januar 2016 har disse været omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

undefined

Autoværksteder og bilvaskehaller

På autoværksteder foregår bl.a. service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer. Aktiviteter på autoværksteder er reguleret via en bekendtgørelse.

 

Visse midlertidige aktiviteter

Her kan kommuner, bygherrer og andre interesserede finde information og vejledning om regulering af anmeldepligtige midlertidige aktiviteter, der er dækket af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

undefined

Renserier

Her kan kommuner, renserier og andre interesserede finde relevant information og vejledning om renseribekendtgørelsen.

Jordvarmeanlæg

Her kan du læse mere om godkendelse af jordvarmeanlæg, samt finde skemaer til ansøgning om etablering og nedlæggelse af anlæg.