Jordvarmeanlæg

Jordvarme er en kilde til vedvarende energi, der kan bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Et jordvarmeanlæg udgør en forureningsrisiko.

Hvad er et jordvarmeanlæg?
Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme i jorden til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Jordvarme er en vedvarende energikilde. For at udnytte jordvarmen er det nødvendigt med en varmepumpe.

Effekter på miljøet
Jordvarmeanlæg består af et varmeoptagersystem, som optager varmeenergi fra jorden, og et varmepumpeanlæg, som omsætter varmeenergien til et højere temperaturniveau. Varmeoptagersystemet udgøres af jordslanger, som optager varme fra jorden. I slangerne cirkulerer en såkaldt brine, dvs. vand som er tilsat frostsikringsmiddel.

Et jordvarmeanlæg med indhold af kemikalier udgør en potentiel forureningstrussel for jord og grundvand. Derfor kræver det tilladelse at etablere et jordvarmeanlæg, og generelle regler for anlæggenes udførelse mv. skal sammen med kommunernes sagsbehandling på området sørge for, at beskyttelsen af grundvandet sikres tilstrækkeligt.

På grund af risikoen for forurening skal man søge om tilladelse fra sin kommune inden man etablerer et jordvarmeanlæg. I nogle kommuner gives der dispensation fra tilslutningspligt til andre opvarmningsformer.

Vedvarende energi?
For at udnytte jordvarmen skal man have en varmepumpe. En varmepumpe bruger strøm. Strømmen kommer typisk fra det danske elnet, hvor den største andel ikke er vedvarende energi. Inden der etableres et jordvarmeanlæg kan det ofte betale sig at kigge på husets isolering.

Vil du anlægge jordvarmeanlæg?
Overvejer du at anlægge et jordvarmeanlæg kan du finde mere information og ansøgningsskemaer m.m. under sektionen "Etablering af et jordvarmeanlæg".

Læs mere om jordvarmeanlæg i rapporten Jordvarmeanlæg, Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening.

Spørgsmål og svar