Jordvarmeanlæg

Miljøprojekt Nr. 1238 2008

Rapporten beskriver forskellige typer af jordvarmeanlæg og de miljømæssige krav, der anbefales stillet til anlæggene. Der er foretaget en risikovurdering i forhold til jord og grundvand og på den baggrund opstillet anbefalinger om afstandskrav til indvindingsanlæg til drikkevand. Rapporten beskriver kommunernes behandling af jordvarmesager og indeholder forslag til paradigmer, skemaer og informationsmateriale, som kommunerne kan anvende i sagsbehandlingen.

Læs publikation