Miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

En række affaldsbehandlingsanlæg er omfattet af miljøregler, selvom de ikke skal have en miljøgodkendelse.

Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg fastsætter regler om opbevaring og håndtering af affald ved krav til indretning, drift og egenkontrol. Bekendtgørelsen omfatter affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige efter godkendelsesbekendtgørelsen. 

Mindre affaldsbehandlingsanlæg er alle affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Affaldsbehandlingsanlæg er anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Vær opmærksom på

Det er vigtigt, at du som virksomhed orienterer dig om hvilke krav dit affaldsbehandlingsanlæg skal leve op til, eksempelvis hvilken type belægning du skal vælge for at leve op til kravene.

Læs bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg.

Det er altid en god idé at kontakte kommunen inden du etablerer et mindre affaldsbehandlingsanlæg. 

Miljøtilsyn

Kommunalbestyrelsen er miljøtilsynsmyndighed for anlæggene og vil ved miljøtilsyn føre bl.a. tilsyn med, at de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen overholdes. Kommunen kan også vejlede dig om andre regler i forhold til miljøet, som du skal være opmærksom på. Hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at anlægget ikke overholder miljøkravene, vil tilsynet resultere i håndhævelser.

Du kan læse mere om miljøtilsynet i Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Spørgsmål og svar