BREF partnerskaber

Nu kan danske virksomheder være med til at påvirke miljølovgivningen i hele EU. Over de kommende år vedtager EU hvilke miljøteknikker og industriprocesser, der sætter niveauet for de kommende miljøregler.

Hvis din virksomhed ønsker at få jeres synspunkter fremført, så er der en direkte og nem adgang i de offentlig-private partnerskaber:

Partnerskab for keramisk industri

EU har igangsat revisionen af BREF-dokumentet for keramisk industri

Gå til Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

I EU er arbejdet startet med at revidere miljøkravene til slagterier. Deltagelse i dette partnerskab giver dermed gode muligheder for at påvirke fremtidens miljøkrav og sikre, at der tages hensyn til særlige forhold for danske virksomheder. I den anledning inviterer Miljøstyrelsen til det første partnerskabsmøde den 18. januar 2019.

Partnerskab for overfladebehandling af metaller og plastik

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 2.6: "Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, hvor det samlede volumen af de anvendte kar såsom forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, overstiger 30 kubik meter".