BREF partnerskaber

Nu kan danske virksomheder være med til at påvirke miljølovgivningen i hele EU. Over de kommende år vedtager EU hvilke miljøteknikker og industriprocesser, der sætter niveauet for de kommende miljøregler.

Hvis din virksomhed ønsker at få jeres synspunkter fremført, så er der en direkte og nem adgang i de offentlig-private partnerskaber:

Gå til Partnerskab for keramisk industri

Partnerskab for keramisk industri

EU har igangsat revisionen af BREF-dokumentet for keramisk industri, og Miljøstyrelsen har afholdt 1. partnerskabsmøde med danske virksomheder, myndigheder og interessenter i november 2019. Herefter er processen i 2020 blevet forsinket pga. COVID-19 situationen, men er kommet i gang igen. Kick-of mødet, som blev aflyst i maj, ser nu ud til at blive afholdt i oktober/november 2020.

 

Gå til Partnerskab for støberier

Partnerskab for støberier

Det europæiske bureau for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EIPPCB) har i 4. kvartal 2018 startet processen med revisionen af BREF dokumentet for Smedjer og Støberier. I Danmark vil arbejdet have fokus på støberier. I den forbindelse inviteres virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer til møde mhp. at afklare rammer, væsentligste miljøparametre og viden om BAT. Mødet finder sted den onsdag 6. marts kl.10-14 i Miljøstyrelsen i Odense.

Gå til Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

I EU er arbejdet startet med at revidere miljøkravene til slagterier. Deltagelse i dette partnerskab giver dermed gode muligheder for at påvirke fremtidens miljøkrav og sikre, at der tages hensyn til særlige forhold for danske virksomheder. I den anledning inviterer Miljøstyrelsen til det første partnerskabsmøde den 18. januar 2019.

Gå til Partnerskab om luftemissioner i den kemiske industri

Partnerskab om luftemissioner i den kemiske industri

Den nye CWW BREF indeholder ikke bindende luftemissionsniveauer, hvorfor Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner (Common W aste G as Treatment in the C hemical Sector).

Partnerskab om forarbejdning af jernmetaller

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker aktivt at påvirke revisionen i samarbejde med danske virksomheder og organisationer. Med henblik på at fremme dette, har Miljøstyrelsen startet et partnerskab, hvor der er mulighed for at dele information, erfaring og levere input til processen.

Partnerskab for overfladebehandling af metaller og plastik

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 2.6: "Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, hvor det samlede volumen af de anvendte kar såsom forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, overstiger 30 kubik meter".