BREF partnerskaber

Nu kan danske virksomheder være med til at påvirke miljølovgivningen i hele EU. Over de kommende år vedtager EU hvilke miljøteknikker og industriprocesser, der sætter niveauet for de kommende miljøregler.

Hvis din virksomhed ønsker at få jeres synspunkter fremført, så er der en direkte og nem adgang i de offentlig-private partnerskaber:

Gå til Partnerskab for støberier

Partnerskab for støberier

Det europæiske bureau for integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EIPPCB) har i 4. kvartal 2018 startet processen med revisionen af BREF dokumentet for Smedjer og Støberier. I Danmark vil arbejdet have fokus på støberier. I den forbindelse inviteres virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer til møde mhp. at afklare rammer, væsentligste miljøparametre og viden om BAT. Mødet finder sted den onsdag 6. marts kl.10-14 i Miljøstyrelsen i Odense.

Gå til Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

Partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

I EU er arbejdet startet med at revidere miljøkravene til slagterier. Deltagelse i dette partnerskab giver dermed gode muligheder for at påvirke fremtidens miljøkrav og sikre, at der tages hensyn til særlige forhold for danske virksomheder. I den anledning inviterer Miljøstyrelsen til det første partnerskabsmøde den 18. januar 2019.

Gå til Partnerskab om affaldsforbrænding

Partnerskab om affaldsforbrænding

Formålet med partnerskabet er at sikre en platform for dels rådgivning og dels  koordinering af bidrag til revisionen af Waste Incineration BREF (WI BREF). Partnerskabet er derved et centralt element i den styrkede danske BREF-indsats i forhold til den pågældende revision.

Gå til Partnerskab om affaldsbehandling

Partnerskab om affaldsbehandling

Et mål for arbejdet er at sikre et stærkt dansk forhandlingsgrundlag og dermed et dansk aftryk på BREF-dokumentet. Det er ambitionen at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse og effektiv udnyttelse af ressourcer.

Gå til Partnerskab om fødevarer, drikkevarer, mælk samt foderstoffer

Partnerskab om fødevarer, drikkevarer, mælk samt foderstoffer

Revision af BREF-dokumentet for fødevarer, drikkevarer, mælk samt foderstoffer (FDM) er startet op i december 2014. Som noget nyt, skal foderstoffer inkluderes.

Gå til Partnerskab om luftemissioner i den kemiske industri

Partnerskab om luftemissioner i den kemiske industri

Den nye CWW BREF indeholder ikke bindende luftemissionsniveauer, hvorfor Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt WGC BREF om luftemissioner (Common W aste G as Treatment in the C hemical Sector).

Gå til Partnerskab om store fyringsanlæg

Partnerskab om store fyringsanlæg

Revision af BREF-dokumentet for store fyringsanlæg er startet op og forventes afsluttet i løbet af 2014. BREF for store fyringsanlæg (BREF LCP) blev i 2011 udvalgt som det første pilotpartnerskab for innovation under BREF.