Partnerskab for keramisk industri

Et af formålene med partnerskabet er at samle den danske ekspertviden på området. Det bidrager til et stærkt dansk forhandlingsgrundlag og dermed et dansk fodaftryk på revisionen af BREF-dokumentet for keramisk industri.

Miljøstyrelsen forventer, at partnerskabet bl.a. kan bidrage med, at:
- indhente danske erfaringer med det nuværende BREF-dokument
- levere data, der repræsenterer forholdene på danske virksomheder
- identificere anvendte teknikker og nye teknikker
- identificere behov for udvikling af nye løsninger
- give input til formulering af BAT.


Miljøstyrelsen er formand og sekretariat for partnerskabet og koordinerer indsamling og videreformidling af data, notater og kommenteringer.

Danske virksomheder omfattet af BREF for keramisk industri

I Danmark er det teglværker, en enkelt producent af letklinker samt en producent af ovnforinger, der er omfattet af BREF’en for keramisk industri.

Hvem kan deltage i partnerskaber, og hvordan tilmelder man sig?

Partnerskabet er åbent for alle private og offentlige aktører som arbejder inden for keramisk industri og beskæftiger sig om miljøpåvirkninger herfra: Virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer, repræsentanter fra myndighederne mv.

Partnerskabet er i gang, men man kan stadig tilmelde sig ved at sende en mail til Tina Schmidt mail: tisch@mst.dk.

Alle er velkomne.

Status for partnerskabet

1. møde i partnerskabet blev afholdt 14. november 2019. Formålet var at drøfte Danmarks såkaldte ”Initial Positions” i forhold til afgrænsningen af BREF’en, hvad der er branchens væsentligste miljøpåvirkninger, hvilke teknikker, der anvendes, og hvem der kan levere data. På baggrund af mødet har Miljøstyrelsen indsendt det danske input.

EU har efterfølgende kvitteret med et såkaldt "background paper", som skal drøftes på Kick-of mødet, som forventes at finde sted i oktober eller november 2020.

Miljøstyrelsen deltager i dette møde.

Præsentationer fra 1. partnerskabsmøde

Dansk indsats for og perspektiver for virksomheder og leverandører i revision af BREF-dokumenter

BREF-revisionsprocessen og partnerskabet –hvad, og hvornår og hvad betyder en BREF i praksis for regulering af miljøet på virksomheder

Call for Initial Positions, præsentation og diskussion

Teknikker i CER BREF