Partnerskab for overfladebehandling af metaller og plastik

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 2.6: "Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, hvor det samlede volumen af de anvendte kar såsom forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, overstiger 30 kubikmeter".

Overfladebehandling af metaller og plastik

Mange virksomheder har et miks af små og store produktionslinjer og et miks af elektrolytiske og kemiske processer. Alle typer af processer er vurderet uanset størrelse, men i praksis er der tale om vandbaserede processer.

Det betyder, at følgende processer ikke er medtaget i dette BREF-dokument:

  • Hærdning.
  • Andre fysiske overfladebehandlingsmetoder som fx aflejring af metaller under tryk.
  • Varmegalvanisering, som er beskrevet i BREF-dokumentet om for forarbejdning af jern og metal.
  • Opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingsmetoder, som er omfattet af BREF-dokumentet for overfladebehandling med opløsningsmidler, selvom afrensning med opløsningsmidler er medtaget her.
  • Elektromaling, som er omfattet af BREF-dokumentet om overfladebehandling med opløsningsmidler.

For en mere uddybende beskriv­­­else af de forskellige aktiviteter, herunder teknikker, emissioner, mv. henvises til det danske resume af BREF dokumentet eller til hele BREF-dokumentet (engelsk).

BREF’en håndterer virksomheder der falder ind under listepunktet 2.6 som ses i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Den nuværende BREF for overfladebehandling af metaller og plast kan ses på miljøstyrelsens hjemmeside

EU's miljøkontor i Sevilla har aktiveret den tekniske arbejdsgruppe hvor Miljøstyrelsen sidder i. Det betyder, at der nu skal arbejdes på at revidere den BREF, der findes for området.

Første partnerskabsmøde i forbindelse med revision af STM BREF (Surface Treatment of Metals and Plastics)

Mødet blev afholdt online med Miljøstyrelsen som vært, d. 13. januar kl. 10.00 – 13.00.

Se nærmere i introduktionen fra EU.

For yderligere information om tilmelding se invitationen.

Referatet fra første partnerskabsmøde er tilgængeligt.

Andet partnerskabsmøde i forbindelse med revision af STM BREF (Surface Treatment of Metals and Plastics)

Mødet blev afholdt online med Miljøstyrelsen som vært, d. 25. april. 

Programmet for andet partnerskabsmøde er tilgængeligt.

Referatet for andet partnerskabsmøde er tilgængeligt.