Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

Noget så ualmindeligt som en åben hede på Sjælland - med planter og insekter, som er ualmindelige for Østdanmark. Området er præget af tidligere tiders sandflugt og Kattegatkystens tørre klima.

Den dejlige duft af fyrretræ og harpiks, lyset fra en gul snerre, et snurrende kald fra en natravn eller en rumsterende Tømmermand og hans ti cm lange følehorn. Tisvilde Hegn, som er Danmarks ældste og Sjællands største klitplantage, er styrtende rig på natur. Skoven rummer bøg, birk og eg, og så har den Danmarks ældste og smukkeste fyrreskove med op til 250 år gamle skovfyr, der troner ovenpå prægtige mostæpper, som undertiden myldrer med svampe.

Med til hegnet hører Melby Overdrev, og her breder sig det flotte syn af Sjællands største, træløse ødemark. Bag havklitterne er der først en grønsvær, rigt oversået med blomster som gul evighedsblomst og nikkende kobjælde og lidt længere inde i landet tager lyngen over og danner en rigtig hede – endda visse steder med klokkelyng og porse. Hvert år gør frivillige en kæmpe indsats ved at fjerne selvsåede træer med håndkraft, så hedelyng og næsten 200 andre vilde planter fortsat kan trives.

Tisvilde Hegn er netop blevet udlagt som enten urørt skov eller som såkaldt anden biodiversitetsskov. Store dele af skoven bliver overladt til naturens egne kræfter, og resten drives nænsomt med naturpleje. Mellem havet og skoven findes Sjællands største klitområde, som også rummer en otte kilometer lang smuk badestrand.

Hør podcasten om Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

Man kan være godt være begejstret for naturen uden at vide det. Det har naturvejleder Morten Kjelmann set talrige eksempler på i sit arbejde hos Red Barnet. Organisationen hjælper med at styrke udsatte og sårbare børn og deres familier i Danmark blandt andet ved hjælp af naturen. Et af tiltagene er for eksempel sommerlejren i Tisvilde, hvorfra turen går til Troldeskoven i Tisvilde Hegn. Et andet særligt sted i Nordsjælland er heden Melby Overdrev, som botaniker Flemming Rune taler varmt for. Han viser rundt i området, som han er kommet i siden han var dreng og som han også har skrevet bøger om. Vært og producer: Dorte Dalgaard.

Podcasten om Melby Overdrev og Tisvilde Hegn

 

Juryens begrundelse

Melby Overdrev er Sjællands største hede, og er ganske enkelt et helt enestående artsrigt område, hvad angår planter og insekter. Blandt andet findes her mange af landets dagsommerfugle, som ellers er trængt, men her finder et levested; det gælder også adskillige sjældne og truede arter.

I forlængelse af Melby Overdrev ligger Tisvilde Hegn, Danmarks ældste og Sjællands største klitplantage, hvor det for første gang herhjemme lykkedes at standse en hærgende sandflugt ved plantning af hårdføre nåletræer.

I dag er skoven for længst blevet en rigtig skov også med bøg, birk og eg, ligesom man finder landets ældste og smukkeste fyrreskove med op til 250 år gamle skovfyr på prægtige mostæpper. Også i skoven myldrer det med liv – det er et af Danmarks mest artsrige skovområder. Mellem havet og skoven finder man desuden Sjællands største klitområde, som strækker sig hele 8 kilometer langs den fineste badestrand.  Den store variation gør det til et af Sjællands allerbedste steder at opleve naturen.