Elektronik

Alle typer af elektronikaffald skal afleveres til din kommunes indsamlingsordning. Elektronikaffald indeholder værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og samtidig ofte miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere.

Når du afleverer dit elektronikaffald, bliver det sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud, og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

Tips om aflevering af elektronikaffald

  • Smid aldrig brugt elektronik i skraldespanden – brug din kommunes indsamlingsordning, som typisk er lokale genbrugsstationer.
  • Musikalske postkort, blinkende børnesko m.v. skal også afleveres som elektronikaffald.
  • Nogle kommuner supplerer med ordninger, hvor småt elektronikaffald og batterier kan afleveres fx i en pose ovenpå skraldespanden, og stort elektronikaffald kan afleveres sammen med storskrald.
  • Nogle forhandlere tilbyder, at du kan aflevere dit brugte elektronik i butikken, når du køber nyt. Eller de tager det med, når de leverer nye produkter til dig.
  • Butikken må kun videresælge din elektronik, hvis I har en klar aftale. Ellers skal butikken sørge for at aflevere det gamle elektronik til affaldsbehandling.

Tips om brugt elektronik, der stadig virker

  • Hvis du gerne vil af med brugt elektronik, der stadig virker, kan du sælge det til genbrug eller give det væk til fx velgørende organisationer.
  • Miljøstyrelsen anbefaler, at du kun videregiver eller sælger brugt elektronik, som er i god stand og virker. Ellers skal det afleveres som elektronikaffald.
  • Der kan være privatpersoner og firmaer, der giver sig ud for at ville genbruge elektronik, men som ulovligt eksporterer det som affald. Den bedste måde at undgå det på er ved kun at videregive elektronik, der er i god stand og virker.

Tips om køb og brug af elektronik

  • Køb elektronik, der er mærket med miljømærkerne Svanen eller Blomsten, når det kan lade sig gøre. 
  • Støvsug jævnligt dine elektroniske apparater og luft ud. Kemikalier fra apparaterne bindes i støvet, og derfor er det godt for indeklimaet at få det ud af dit hjem.