Batterier

Udtjente batterier skal afleveres i en genbrugsbeholder til batterier og må ikke smides ud i skraldespanden. Dette er for at sikre, at de værdifulde ressourcer i batterierne kan genanvendes samt sikre den rette håndtering af batterierne, så man hindrer miljø- og sundhedsmæssige risici.

Her er Miljøstyrelsens råd til håndtering af batterier:

  • Saml dine batterier sammen og aflevér dem til genbrug.

  • Er batterier defekte/skadet, bør du ikke vente med at aflevere dem til genbrug.

  • Din kommune har organiseret indsamling, og der kan være forskellige lokale løsninger for eksempel en pose oven på skraldespanden eller batteribokse opstillet rundt omkring i kommunen.

  • Du kan også altid aflevere dine brugte batterier på din lokale genbrugsstation.

  • På kampagnehjemmesiden Farvel Batteri kan du nemt finde oplysninger om, hvordan du kommer af med batterierne i lige præcis din kommune.

  • Batterier i elektronik som computere, mobiltelefoner og mp3-afspillere må du gerne pille ud, men ellers gør personalet det, der hvor du aflever din elektronikaffald. Læs mere om, hvordan du skiller dig af med elektronikaffald og brugt elektronik.

  • Kan du ikke få batteriet ud af et produkt, for eksempel små cykellygter, anbefaler Miljøstyrelsen, at du ikke begynder at eksperimentere med det, men får hjælp af din forhandler - eller aflevér hele produktet som elektronikaffald.

  • Bilbatterier og andre større batterier skal du aflevere til genbrugsstationen eller dér, hvor de er købt.

Information om batterier

Batterier er værdifulde

Batterier indeholder stoffer som nikkel, cadmium og bly, som er værdifulde ressourcer, der bliver brugt igen, når batterierne afleveres til genbrug.

Farligt kviksølv i batterier

Der kan stadig findes gamle batterier, især små knapcellebatterier, som indeholder kviksølv. Hvis de batterier smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor kviksølvet fordamper. Det gør, at skadeligt kviksølv kommer ud i vores luft, miljø, fødekæde og fødevarer.

Indsamling og genbrug

Når batterierne er indsamlet, bliver de sorteret på et sorteringsanlæg. De sendes derefter ud af landet til særlige behandlingsanlæg, hvor materialerne omsmeltes, adskilles og bliver gjort klar til brug igen i nye produkter. Se mere om dette på Farvel Batteri.

Du kan høre nærmere om indsamlingsordningen af batterier i dit lokale område, ved at kontakte din kommune.