Sådan sorterer du dit affald

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt! Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer går op i røg. Derfor nytter det at sortere.

Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg "tørt" affald fra husholdningen - plast, glas, pap, papir og metal - så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg "vådt" affald fra husholdningen - madaffald og andet organisk affald - så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du korrekt