Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

BAT/BREF

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT). EU-Kommissionen fastsætter hvad der betragtes som BAT for de store virksomheder.

BAT i miljøgodkendelsen

Du skal som virksomhed bruge vedtagne BAT-konklusioner i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse.

 

Sådan får du indflydelse på BAT

Både som virksomhed og som miljøteknologi-leverandør, kan du få et forspring ved at påvirke udformningen af de kommende miljøkrav fra EU. 

Kort om BAT og BREF

BAT står for Best Available Techniques. Hvad det dækker over, og hvordan BAT er en del af de såkaldte BREF-dokumenter, kan du læse om her.