Kortlægning af forekomsten af nogle potentielle eller mistænkte PBT/vPvB-stoffer i forbrugerprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 47, 2004

I denne rapport præsenteres resultaterne af kortlægningen af forekomsten af nogle potentielle eller mistænkte PBT/vPvB-stoffer i forbrugerprodukter. Miljøstyrelsen ønsker at en række enkelte PBT-stoffer, der adskiller sig med hensyn til anvendelsesmønster og kemisk struktur, bruges som case-stories med henblik på at identificere, hvor vidt disse PBT-stoffer indgår i forbrugerprodukter. Der er således tale om et kortlægningsprojekt og ikke egentlige massestrømsanalyser af de valgte stoffer

Læs publikation