Eksponering af kemiske stoffer i imprægneringsmidler

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 50, 2004

Projektet er en del af en større undersøgelse af forskellige forbrugerprodukter med hovedtitlen: Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter.

Nærværende forbrugerprojekt omhandler brugen af imprægneringsmidler i Danmark og belyser indholdet af kemiske stoffer i udvalgte imprægneringsmidler.

Læs publikation