Statistik for madaffald 2001

blev der indsamlet 20.637 ton madaffald fra 2.090 storkøkkener - svarende til 70-100 % af potentialet. Miljøprojekt, 857, 2003

Fra ca. 70 detailhandel og fremstillingsvirksomheder blev der indsamlet 3.144 ton madaffald. Det er usikkert hvor stort potentialet er fra denne type virksomheder. Hovedparten blev oparbejdet til madpulp, der blev afsat til svineproducenter. Resten blev til kød/benmel eller mel/fedt.

Læs publikation