Analysemetoder af planteekstrakter i naturkosmetikprodukter

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 9, 2002.

Det er projektets formål at finde en velegnet metode til ekstraktion og til identifikation og kvantificering af potentielle lavmolekylære kontaktallergener i naturkosmetikprodukter, herunder produkter der indgår i aromaterapi, der forårsager kontaktallergi og/eller irritativ kontakteksem. Det er ligeledes projektets formål at lave en validering af metoden i overensstemmelse med EU’s gældende regler for metodevalidering (ICH guidelines), således at den også kan anvendes i andre laboratorier.

Læs publikation