Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter

Miljøstyrelsen har iværksat en indsats på en række forbrugerprodukter med henblik på at kortlægge området og belyse befolkningens udsættelse for kemiske stoffer i forbrugerprodukter og risikoen forbundet herved. Dette projekt "Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter" er et led i denne indsats.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 18, 2002

Miljøstyrelsen har iværksat en indsats på en række forbrugerprodukter med henblik på at kortlægge området og belyse befolkningens udsættelse for kemiske stoffer i forbrugerprodukter og risikoen forbundet herved. Dette projekt "Kortlægning af kemiske stoffer i hårstylingsprodukter" er et led i denne indsats.

Læs publikation