Kemikaliers bidrag til FN's verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde på kemikalieområdet bidrager til opfyldelse af verdensmål

Miljøstyrelsens arbejde på kemikalieområdet bidrager til opfyldelse af FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel, 12 om ansvarligt forbrug og produktion, 13 om klimaindsats, 14 om livet i havet og 15 om livet på land. Her præsenteres fem områder: Undersøgelse af forbrugerprodukter for faglige kemikalier, kommunikation til forbrugere, vejledning om kølemidler, vejledning om kemikalielovgivning og vurdering af kemikaliers egenskaber – der hver især bidrager til et eller flere af de ovennævnte verdensmål.

De 5 områder bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål