Miljøkvalitetskrav for overfladevand

EU-landene er forpligtet til at reducere forureningen af vandmiljøet. Derfor er der fastsat grænser (miljøkvalitetskrav) for en række miljøfremmede stoffer. Miljøkvalitetskravene indgår som en del af vandrammedirektivets miljømål. Miljøkvalitetskrav for en række stoffer fremgår af bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen definerer også hvilke stoffer, der er omfattet og procedure for fastsættelse af miljøkvalitetskrav. I Danmark har kommunerne og staten ansvaret for, at udledningen af forurenende stoffer til vandmiljøet begrænses, så miljøkvalitetskravene kan opfyldes.

Gå til spørgsmål og svar om miljøkvalitetskrav her