Vand i hverdagen

Vandplaner, pesticidhandlingsplaner og lokale indsatsplaner er vigtige redskaber i arbejdet for at beskytte den rene grundvandsressource - så vi fortsat kan få rent drikkevand, direkte fra hanen