Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vand i hverdagen

Vandplaner, pesticidhandlingsplaner og lokale indsatsplaner er vigtige redskaber i arbejdet for at beskytte den rene grundvandsressource - så vi fortsat kan få rent drikkevand, direkte fra hanen