Naturplejeportalen

Her kan du finde beskrivelser af driftsafhængige naturtyper og de plejemetoder, der er egnede til at genskabe og vedligeholde dem.

Om naturplejeportalen

Indholdet her på siden er udarbejdet af Københavns Universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Informationen omfatter primært naturtyper, der er beskyttede i medfør af naturbeskyttelsesloven (§ 3 naturtyper) og skovloven, samt andre skov- og krattyper.

Film om naturpleje

Hør fire naturplejere fortælle om deres naturplejeprojekter, og få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger selv kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Rewilding - planteædere som naturplejere

Kogræsning - Græssende køer som naturplejere

Leslåning - høslet som naturpleje