Vurderingsrammer for miljø og sundhed

Samarbejde om godkendelse i Nordzonen

Miljøstyrelsens principper for at vurdere pesticiders sundhedsmæssig og miljømæssige effekter er samlet i vurderingsrammerne.  

I den seneste version af vurderingsrammerne (version 1.7, November 2019) er de væsentligste ændringer:
- Uddybning ift. sundhedsvurderingen af grundvandsmetabolitter, som også omfatter persistente stoffer.
- Opdaterede krav til ikke-profesionelle midler, så de fleste koncentrerede midler ikke længere må sælges.
- Uddybning af krav til alternative test metoder til vertebrat studier og til krav til mulige hormonforstyrrende stoffer til indendørs brug.
- Opdatering af persistens vurderingen og uddybning af krav til grundvandsmodelling og fortolkning af resultater ifm. vurdering af udvaskningrisiko.

Seneste version af vurderingsrammer:

Hent: Framework_assessment_pesticides_version_1-7_November_2019.pdf

Tidligere vurderingsrammer:

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_1 6_May_ 2018.pdf

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version no 1-5_of May 2017

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_no 1-4 of 2016.pdf

Hent:  Danske vurderingsrammer for pesticider, april 2014

Hent: Danske vurderingsrammer for pesticider, 2013

 

Risikovurdering for arbejdere på friland og i væksthus

Der er udarbejdet et regneark, som kan bruges til at beregne re-entry interval for arbejdere på friland og i væksthus. Re-entry vil sige den tid det tager før det er sikkert for arbejderen at arbejde med afgrøden. 

Hent: Regneark for beregning Re-entry for arbejdere maj 2017

 

Risikovurdering for fugle, pattedyr og plantebeskyttelsesmidler 

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr følger som udgangspunkt EU´s guidancedokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne.  Ofte er der imidlertid behov for at foretage en risikovurdering der er mere målrettet mod dansk forhold - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering.

Der er derfor udarbejdet en vejledning for Nordisk Zone, som bl.a. beskriver hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i forhold til den nordiske zone, ligesom der er udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. I tilknytning til dette dokument er der udarbejdet et regneark, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vær opmærksom på, at vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

 

Hent de seneste udgaver her:

Hent: Higher tier risikovudering for fugle og pattedyr marts 2018

Hent: regneark, maj 2017

Hent: vejledningsnote for danske forhold

 

Hent de tidligere versioner af det danske scenariedokument og regneark her:

Hent: higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr maj 2017

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2016

Hent:  regneark, maj 2015

Hent:  Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2015

Hent:  regneark, januar 2015  

Hent:  scenariedokument, april 2014

Hent:  Scenariedokumentet, februar 2011 
Hent:  regneark, august 2010