Vurderingsrammer for miljø og sundhed

Samarbejde om godkendelse i Nordzonen

Miljøstyrelsens principper for at vurdere pesticiders sundhedsmæssig og miljømæssige effekter er samlet i vurderingsrammerne.  

I den seneste version af vurderingsrammerne (version 1.7, November 2019) er de væsentligste ændringer:
- Uddybning ift. sundhedsvurderingen af grundvandsmetabolitter, som også omfatter persistente stoffer.
- Opdaterede krav til ikke-profesionelle midler, så de fleste koncentrerede midler ikke længere må sælges.
- Uddybning af krav til alternative test metoder til vertebrat studier og til krav til mulige hormonforstyrrende stoffer til indendørs brug.
- Opdatering af persistens vurderingen og uddybning af krav til grundvandsmodelling og fortolkning af resultater ifm. vurdering af udvaskningrisiko.
- Yderligere vejledning til fugle og pattedyr risikvurdering udelukkende under danske forhold

Seneste version af vurderingsrammer:

Hent: Framework_assessment_pesticides_version_1.7 November 2019.pdf

Tidligere vurderingsrammer:

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_1 6_May_ 2018.pdf

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version no 1-5_of May 2017

Hent:  Framework_assessment_pesticides_version_no 1-4 of 2016.pdf

Hent:  Danske vurderingsrammer for pesticider, april 2014

Hent: Danske vurderingsrammer for pesticider, 2013

 

Risikovurdering for arbejdere på friland og i væksthus

Der er udarbejdet et regneark, som kan bruges til at beregne re-entry interval for arbejdere på friland og i væksthus. Re-entry vil sige den tid det tager før det er sikkert for arbejderen at arbejde med afgrøden. 

Hent: Regneark for beregning Re-entry for arbejdere Dec. 2019

 

Risikovurdering for fugle, pattedyr og plantebeskyttelsesmidler 

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr følger som udgangspunkt EU´s guidancedokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne.  Ofte er der imidlertid behov for at foretage en risikovurdering der er mere målrettet mod nordiske forhold - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering.

Der er derfor udarbejdet en vejledning for Nordisk Zone, som bl.a. beskriver hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i forhold til den nordiske zone, ligesom der er udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. Vejledningen er blevet revideret i april 2020. Er der behov for en risikovurdering udelukende rettet mod danske forhold, findes der yderligere vejledning i de ovenstående Vurderingsrammer.

I tilknytning til dette dokument er der udarbejdet et regneark, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vær opmærksom på, at vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

 

Hent de seneste udgaver her:

Revideret higher tier risikovudering for fugle og pattedyr, april 2020

Regneark fugle og pattedyr, april 2020 

 

Hent de tidligere versioner af vejledninger og regneark her:

Higher tier risikovudering for fugle og pattedyr marts 2018

Regneark, maj 2017

Vejledningsnote for danske forhold

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, marts 2017

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2016

Regneark, maj 2015

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2015

Regneark, januar 2015  

Scenariedokumentet, februar 2011