Vurderingsrammer for miljø og sundhed

Der er specifikke nationale krav til at få godkendt pesticidmidler i Danmark. Disse krav fremgår af de danske vurderingsrammer for miljø og sundhed. Vurderingsrammerne adskiller sig fra Nordzone vejledningsdokumentet, som beskriver, hvordan man søger om at få godkendt et pesticidmiddel i Nordzonen.

Læs om samarbejdet om godkendelse i Nordzonen

Miljøstyrelsens principper for at vurdere pesticidmidlers sundhedsmæssige og miljømæssige effekter er samlet i vurderingsrammerne, hvor der også angives, hvordan man imødekommer nationale krav til ansøgninger om godkendelse af pesticidmidler i Danmark.  

I den seneste version af vurderingsrammerne (version 1.7, November 2019) er de væsentligste ændringer:
- Uddybning ift. sundhedsvurderingen af grundvandsmetabolitter, som også omfatter persistente stoffer
- Opdaterede krav til ikke-professionelle midler, så de fleste koncentrerede midler ikke længere må sælges
- Uddybning af krav til alternative test metoder til vertebrat studier og til krav til mulige hormonforstyrrende stoffer til indendørs brug
- Opdatering af persistens vurderingen og uddybning af krav til grundvandsmodellering og fortolkning af resultater ifm. vurdering af udvaskningsrisiko
- Yderligere vejledning til fugle og pattedyr risikovurdering udelukkende under danske forhold

Seneste version af vurderingsrammer

Framework_assessment_pesticides_version_1.7 November 2019.pdf

Tidligere vurderingsrammer

Framework_assessment_pesticides_version_1 6_May_ 2018.pdf

Framework_assessment_pesticides_version no 1-5_of May 2017

Framework_assessment_pesticides_version_no 1-4 of 2016.pdf

Danske vurderingsrammer for pesticider, april 2014

Danske vurderingsrammer for pesticider, 2013

Risikovurdering for miljø ifm. åbne væksthuse

For midler som søges godkendt til anvendelse i åbne væksthuse er der udarbejdet supplerende vurderingsrammer for miljø. Se Gartnerivejledningen for nærmere beskrivelse af åbne og lukkede væksthuse.

Supplerende miljøvurderingsrammer for anvendelse i åbne væksthuse.

Risikovurdering for mikrobiologiske pesticidmidler

Datakravene og danske vurderingsrammer for mikrobiologiske pesticidmidler er beskrevet i "Evaluation Manual for Microbial Plant Protection Products".

Risikovurdering for arbejdere på friland og i væksthus

Der er udarbejdet et regneark, som kan bruges til at beregne re-entry interval for arbejdere på friland og i væksthus. Re-entry vil sige den tid det tager før det er sikkert for arbejderen at arbejde med afgrøden. 

Regneark for beregning Re-entry for arbejdere Dec. 2019

Risikovurdering for fugle, pattedyr og pesticidmidler 

Miljøstyrelsens risikovurdering af pesticider i forhold til fugle og pattedyr følger som udgangspunkt EU´s guidance dokumenter, som det fremgår af vurderingsrammerne. Ofte er der imidlertid behov for at foretage en forfineret risikovurdering, der er mere målrettet mod nordiske forhold - også kaldet en 'higher tier' risikovurdering.

Der er derfor udarbejdet en vejledning for Nordzonen, som bl.a. angiver hvilke fugle og pattedyr, som er relevante i forhold til Nordzonen. Ligeledes er der udarbejdet scenarier, der svarer til en lang række anvendelsesområder. Ud over de mindre årlige opdateringer, er vejledningen blevet grundigt revideret i april 2020. Er der behov for en risikovurdering udelukkende rettet mod danske forhold, findes der yderligere vejledning i de ovenstående vurderingsrammer.

I tilknytning til dette dokument er der udarbejdet et regneark, som benyttes i sammenhæng med scenariedokumentet. Vejledningen og det tilhørende regneark opdateres med jævne mellemrum.

Hent de seneste udgaver her:

Revideret higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, december 2020 (v. 2.1)

Regneark fugle og pattedyr, april 2020 (v. 20.1) 

Bemærk, at yderligere forfineringer kan anvendes for risikovurdering til fugle og pattedyr udelukkende rettet mod danske forhold - disse er beskrevet i bilag 17 til seneste danske vurderingsrammer til vurdering af pesticider (v. 1.7 november 2019). 

Hent de tidligere versioner af vejledninger og regneark her:

Higher tier risikovudering for fugle og pattedyr, april 2020

Higher tier risikovudering for fugle og pattedyr marts 2018

Regneark, maj 2017

Vejledningsnote for danske forhold

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, marts 2017

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2016

Regneark, maj 2015

Higher tier risikovurdering for fugle og pattedyr, maj 2015

Regneark, januar 2015  

Scenariedokumentet, februar 2011 

Værktøj til beregning af fugle/pattedyr MixTox

Hvis der er mere end ét aktivstof i et pesticidmiddel kræves en samlet beregning af miljørisikoen for fugle og pattedyr. Nedenstående Excel regneark er et værktøj til at lave denne type beregninger. Der er inkluderet vejledning i regnearket. 

Relevante links:

B&M mixtox tool

Værktøj til beregning af akvatisk MixTox

Hvis der er mere end ét aktivstof i et pesticidmiddel kræves en samlet beregning af miljørisikoen, som beskrevet i afsnit 10.3 af det akvatiske guidance dokument (EFSA Journal 2013;11(7):3290). Nedenstående Excel regneark er et værktøj til at lave denne type beregninger. Der er inkluderet vejledning i regnearket. Herudover findes et levende FAQ dokument i relation til MixTox beregninger.

Relevante links:

MixTox tool

FAQ

Værktøj til beregning af kronisk risiko for bier

I følge vejledningen for arbejdsdeling i Nordzonen (Version 10.0, Juni 2021) skal den kroniske risiko for bier beregnes. Nedenstående Excel regneark er et værktøj til at lave denne type beregninger. Der er inkluderet vejledning i regnearket. 

Relevante links:

Nordic-calculator-tool-for-bees