Pesticidstatistik: Stat, regioner og kommuner

Statistikken over forbruget på offentlige arealer opgøres hvert tredje år.

Der er gennemført undersøgelser af det offentliges forbrug af pesticider for årene: 1995, 1999/2000, 2002, 2006, 2010, 2013 og 2016. Næste opgørelse sker på baggrund af pesticidforbruget i 2019, og gennemføres i løbet af 2020. 

Opgørelsen i pesticidforbruget på offentlige arealer i 2016

Forbruget af pesticiderne på de offentlige arealer ligger på et relativt stabilt lavt niveau. og er i perioden fra 1995 til 2016 faldet med 90 %.  Forbruget i kommunerne svinger lidt mellem de enkelte års opgørelser og går skiftevis lidt op og lidt ned. Fra 2013 til 2016 er forbruget i kommunerne steget 14 % - svarende til det fald, man oplevede fra 2010-2013.

Forbruget på statens arealer er fortsat faldende, og er reduceret med 5 % siden opgørelsen i 2013.

Kommunerne bruger pesticider til bekæmpelse af ukrudt på f.eks. stier og fortove samt til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo. Der er meget stor forskel på hvor store mængder pesticider, der benyttes i kommunerne. I 22 af de kommuner, der har indberettet deres 2016 data til undersøgelsen, bruges der slet ikke pesticider, og i 34 kommuner er forbruget under 10 kg aktivstof. 10 kommuner har indberettet, at de har et forbrug på over 40 kg aktivstof.

Rapport om pesticidforbruget på offentlige arealer i 2016 (revideret udgave offentliggjort okt. 2018)

Læs nyhed om pesticidforbruget på offentlige arealer i 2016 

Læs den tidligere offentliggjorte rapport over pesticidforbruget i 2016 (februar), som var behæftet med fejl. 

Forbruget af pesticider på offentlige arealer 2013

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2013 på 2,3 ton aktivstof og udgør ca. 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget er faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 91 % siden 1995. Siden sidste opgørelse i 2010 er der sket en reduktion på 25 %.

Rapporten viser, at kommunernes forbrug er faldet med 10 % siden 2010 fra 1438 kg til 1290 kg aktivstof. Regionerne har samlet set reduceret forbruget med 76 % i forhold til forbruget i 2010, fra 68 kg til 16 kg aktivstof. Statens forbrug er faldet med 37 % siden 2010 fra 1.586 kg til 1007 kg aktivstof i 2013

Pesticidforbruget på offentlige arealer 2010  
Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2010 på 3,1 ton aktivstof og udgjorde 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget var faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 88 % siden 1995. 

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2008
Grundet en lav besvarelsesprocent måtte Miljøstyrelsen desværre opgive at opgøre det offentlige pesticidforbrug for 2008.

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2006

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2002

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999/2000

Pesticidanvendelse på offentlige arealer 1995