Pesticidstatistik: Stat, regioner og kommuner

Statistikken over forbruget af pesticider på offentlige arealer opgøres hvert tredje år. Der er gennemført undersøgelser af det offentliges forbrug af pesticider for årene: 1995, 1999/2000, 2002, 2006, 2010, 2013, 2016 og 2020.

Opgørelsen for 2020

Det fremgår af opgørelsen for 2020 at færre kommuner og regioner anvender pesticider i forhold til den seneste undersøgelse for 2016. Desuden ses, at det samlede pesticidforbrug på offentlige arealer er steget siden 2016. Det er første gang siden 1995, at forbruget er steget. Indtil 2016 faldt forbruget kontinuerligt. Niveauet i 2020 er dog stadig meget lavere end i 1995. Stigningen skyldes primært nogle få kommuners højere forbrug af de let-nedbrydelige aktivstoffer, pelargonsyre og eddikesyre. Regionernes samlede forbrug af aktivstoffer er faldet og statens forbrug er stort set uændret i forhold til 2016. Der blev næsten udelukkende anvendt ukrudtsmidler og den største del af forbruget anvendes til ukrudtsbekæmpelse på fortove og andre belægninger.

Rapport om pesticidforbruget på offentlige arealer i 2020

Tidligere opgørelser  

Rapport om pesticidforbruget på offentlige arealer i 2016 (revideret udgave offentliggjort okt. 2018)

Forbruget af pesticiderne på de offentlige arealer opgjort for 2016 viser et fald med 90 % i forhold til 1995. Fra 2013 til 2016 er forbruget i kommunerne steget 14 % - svarende til det fald, man oplevede fra 2010-2013.

Forbruget på statens arealer er reduceret med 5 % siden opgørelsen i 2013.

Kommunerne bruger pesticider til bekæmpelse af ukrudt på f.eks. stier og fortove samt til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo. Der er meget stor forskel på hvor store mængder pesticider, der benyttes i kommunerne. I 22 af de kommuner, der har indberettet deres 2016 data til undersøgelsen, bruges der slet ikke pesticider, og i 34 kommuner er forbruget under 10 kg aktivstof. 10 kommuner har indberettet, at de har et forbrug på over 40 kg aktivstof.

Forbruget af pesticider på offentlige arealer 2013

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2013 på 2,3 ton aktivstof og udgør ca. 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget er faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 91 % siden 1995. Siden sidste opgørelse i 2010 er der sket en reduktion på 25 %.

Rapporten viser, at kommunernes forbrug er faldet med 10 % siden 2010 fra 1438 kg til 1290 kg aktivstof. Regionerne har samlet set reduceret forbruget med 76 % i forhold til forbruget i 2010, fra 68 kg til 16 kg aktivstof. Statens forbrug er faldet med 37 % siden 2010 fra 1.586 kg til 1007 kg aktivstof i 2013

Pesticidforbruget på offentlige arealer 2010  
Overstående rapports særskilte bilag 1-5

Pesticidforbruget på de offentlige arealer var i 2010 på 3,1 ton aktivstof og udgjorde 0,1 % af det årlige salg af pesticider i Danmark. Forbruget var faldet fra 25,7 ton og dermed reduceret med 88 % siden 1995. 

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2008
Grundet en lav besvarelsesprocent måtte Miljøstyrelsen desværre opgive at opgøre det offentlige pesticidforbrug for 2008.

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2006

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2002

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999/2000

Pesticidanvendelse på offentlige arealer 1995