Forbrug af pesticider - statistik

Hvert år udkommer der pesticidstatistikker, der blandt andet opgør data for salg og belastning