Salg af pesticider godkendt til private haveejere

Salget af pesticider godkendt til ikke-professionelle brugere opgøres fremover i den årlige publikation Bekæmpelsesmiddelstatistik

I perioden fra 2007 til 2020 har Miljøstyrelsen opgjort salget af pesticider godkendt til det private marked i en årligt rapport.

Fra salgsåret 2021 udarbejder Miljøstyrelsen ikke længere en selvstændig rapport, der viser udviklingen på dette område. Opgørelser over udviklingen i salget af pesticider godkendt til ikke–professionelle fremgår for 2021 og fremover i Bekæmpelsesmiddelstatistikken.

Arkiv