Bekæmpelsesmiddelstatistik

Bekæmpelsesmiddelstatistikken opgør blandt andet det samlede salg af pesticider og biocider i et enkelt år. Statistikken indeholder bl.a. oplysninger om pesticidbelastningsindikatoren (PBI) og behandlingshyppigheden (BH).

Bekæmpelsesmiddelstatistikker