Køb, opbevaring og bortskaffelse

Det er kun tilladt at købe og bruge sprøjtemidler, der er godkendt til brug i Danmark, og som har en dansk etiket.

Det er kun tilladt at købe sprøjtemidler, der er godkendt  til brug i Danmark, og som har en dansk etiket. Er etiketten ikke på dansk, er midlet ulovligt importeret, og det er strafbart at sælge, købe, bruge eller være i besiddelse af det. Det skal stå på etiketten, at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, og produktet skal have et registreringsnummer. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de strenge danske godkendelseskrav.  

Sprøjtemidler skal opbevares forsvarligt. Forsvarligt betyder, at man skal have beholdere stående et sted, hvor midlerne er utilgængelige for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Du skal også opbevare midlet sådan at eventuelt spild kan opsamles.

Du må ikke hælde midlerne over i andre beholdere, flasker eller lignende.

Hvis midlet har et faresymbol, skal rester og tom emballage afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis midlet ikke har et faresymbol, kan du aflevere rester og tom emballage til den almindelige kommunale affaldsordning. Der er forskel på de kommunale affaldsordningen, så tjek reglerne i din kommune. 

Se en oversigt over faresymbolerne på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

Der sker hele tiden forandringer på markedet for sprøjtemidler – eksempelvis fordi producenter selv vælger at trække deres produkter tilbage. Når et produkt er afmeldt, skal al markedsføring (salg og overdragelse uden betaling) stoppe senest efter seks måneder, mens brugerne får et år mere, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produkterne.

Sprøjtemidler, der udgår af markedet, bliver opført på bilag 3 i den såkaldte "stofbekendtgørelse", hvor man også kan se fristerne for, hvornår man skal holde op med sælge, bruge og opbevare midlet. Få en nyhedsopdatering, hver gang der sker forandringer på listen, ved at tilmelde tjenesten på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Miljøstyrelsen anbefaler også, at man løbende tjekker status på sine sprøjtemidler. Eksempelvis ved at konsulterer listen over hvilke sprøjtemidler, der er tilladt at bruge og opbevare i landbruget.

Se godkendte midler i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase. 

Bilag 3 i stofbekendtgørelsen giver overblik over afviklingsfristerne for alle sprøjtemidler, der ikke længere må sælges eller bruges.

Vær opmærksom på, at fristerne for markedsføring og brug kun gælder for det registreringsnummer, der er nævnt i bilagene. Der kan være produkter på markedet med samme navn og etiket, men med et andet registreringsnummer.