Generelt om anvendelse af pesticider

Her kan du læse om anvendelsen af pesticider i forbindelse med køb, opbevaring, bortskaffelse, etiketter mv.

Køb, opbevaring og bortskaffelse

Det er kun tilladt at købe og bruge sprøjtemidler, der er godkendt til brug i Danmark, og som har en dansk etiket.

Det er kun tilladt at købe sprøjtemidler, der er godkendt  til brug i Danmark, og som har en dansk etiket. Er etiketten ikke på dansk, er midlet ulovligt importeret, og det er strafbart at sælge, købe, bruge eller være i besiddelse af det. På etiketten kan du læse, om sprøjtemidlet er godkendt af Miljøstyrelsen. Det er muligt, at godkendelsen er bortfaldet, hvilket betyder, at produktet måske er ulovligt at anvende og besidde. Du kan altid orientere dig i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase, hvor afviklingsfrister for alle tidligere godkendte sprøjtemidler fremgår.  

Vejledning til etiketten

Det er dit ansvar som bruger at læse og følge anvisningerne på etiketten.

Etiketten er din væsentligste adgang til oplysninger om, hvor farligt sprøjtemidlet er, og hvordan det skal bruges. Miljøstyrelsen stiller krav til, hvad der skal stå på etiketten, og midlet må først sælges, når Miljøstyrelsen har godkendt etiketten.