Ozonlagsnedbrydende stoffer

Den mest udbredte gruppe af ozonlagsnedbrydende stoffer, CFC’erne (freon), er bl.a. blevet brugt som kølemiddel i køleskabe. Når ozonlaget nedbrydes kan det medføre hyppigere forekomst af hudkræft og øjenskader, en svækkelse af immunsystemet hos mennesker og dyr, en reduceret plantevækst på landjorden, og reduceret dyreliv i havet.

Ozonlaget i atmosfæren er blevet tyndere og tyndere på grund af menneskets forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer. Det er derfor generelt forbudt at anvende, sælge, importere og eksportere ozonlagsnedbrydende stoffer og produkter, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer. CFC og HCFC har især været benyttet i spraydåser, ved produktion af plastskum, som kølemiddel, til kemisk rensning, affedtning og til laboratorieanalyser. Haloner er blevet brugt i brandslukningsanlæg og methylbromid er blevet anvendt til desinfektion og som pesticid.

Brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer reguleres i:

  • Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
  • Forordning 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget
  • Montreal Protokollens bestemmelser

Mere om ozonlaget
Hvorfor behøver vi ozonlaget? Hvordan dannes ozonlaget? Hvordan nedbrydes ozonlaget? Få svarene samt mere information om ozonlaget her.

Ozonlagsnedbrydende stoffer
Her får du et overblik over de mest kendte og udbredte ozonlagsnedbrydende stoffer.

Alternativer til de ozonlagsnedbrydende stoffer
Her kan du se, hvilke alternativer der findes til de ozonlagsnedbrydende stoffer.

National regulering
I 1988 blev der udarbejdet en handlingsplan for den danske indsats mod de stoffer, der nedbryder ozonlaget. Læs mere om den danske indsats mod stofferne her.

International regulering
Arbejdet med at beskyttelse ozonlaget er koordineret internationalt i form af en konvention under FN's Miljøprogram. Læs mere om den internationale indsats her.

Mere viden
Her får du links til videre læsning om ozonlaget og de ozonlagsnedbrydende stoffer.