Ozonlagsnedbrydende stoffer

Den mest udbredte gruppe af ozonlagsnedbrydende stoffer, CFC’erne (freon), er bl.a. blevet brugt som kølemiddel i køleskabe. Når ozonlaget nedbrydes kan det medføre hyppigere forekomst af hudkræft og øjenskader, en svækkelse af immunsystemet hos mennesker og dyr, en reduceret plantevækst på landjorden, og reduceret dyreliv i havet.

Ozonlaget i atmosfæren er blevet tyndere og tyndere på grund af menneskets forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer. Det er derfor generelt forbudt at anvende, sælge, importere og eksportere ozonlagsnedbrydende stoffer og produkter, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer. 

CFC og HCFC har især været benyttet i spraydåser, ved produktion af plastskum, som kølemiddel, til kemisk rensning, affedtning og til laboratorieanalyser. Haloner er blevet brugt i brandslukningsanlæg og methylbromid er blevet anvendt til desinfektion og som pesticid.

Brugen af ozonlagsnedbrydende stoffer reguleres i:

  • Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer
  • Forordning 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget
  • Montreal Protokollens bestemmelser