Spørgsmål og svar om bly

Med fiskeredskaber til lystfiskeri forstås redskaber, der er produceret med det hovedformål at fange fisk ved brug af stang, pilk eller lignende lette håndredskaber og omfatter f.eks. fiskestænger, fiskehjul og endegrej (eksempelvis jighoveder, pirke, synk og lodder). Det fremgik tidligere, at også net og ruser var omfattet af begrebet ”fiskeredskaber til lystfiskeri”.  Miljøstyrelsen har den 8. marts 2017 foretaget en præcisering af begrebet, så det er i overensstemmelse med definitionen af lystfiskeri, der følger af fiskeriloven. 

Kemiske blyforbindelser må kun findes i koncentrationer op til 100 ppm i kemiske produkter uanset om det anvendes industrielt eller sælges som et forbrugerprodukt.

Et kabel er her ifølge Miljøstyrelsen defineret som en ledning, der overfører strøm eller data via en kerne, der er omgivet af en kappe. Når et kabel befinder sig inde i et produkt og er helt omsluttet af produktet, betragtes det, som en såkaldt ”passiv” elektronisk komponent. Hvis et kabel fører strøm fra en strømkilde til et produkt, er der ifølge Miljøstyrelsens opfattelse tale om et egentligt kabel og ikke en passiv elektronisk komponent. Det betyder, at kabler inde i produkter ikke skal overholde bestemmelsen om et maximalt indhold af kemiske blyforbindelser på 100 ppm.

Der er ingen regler for hvor meget metallisk bly, der må være i produkterne. Dvs. at bly i metallegeringer er tilladt. Kemiske forbindelser af bly, som f.eks. anvendes som stabilisatorer i plast, er ikke tilladte og må kun findes i produkter i koncentrationer under 100 ppm.

Med homogene enkeltdele menes hver del af et produkt, der er fremstillet af et homogent dvs. ensartet materiale. Det er muligt, at der findes produkter, hvor tynde lag af homogene materialer er lagt oven på hinanden og kun kan adskilles ved at ødelægge produktet. I de tilfælde betragtes hvert lag som en homogen enkeltdel.

De 100 ppm relaterer til totalindholdet i produktets homogene enkeltdele.

Nej, der er ingen standardformular, som skal udfyldes når man køber eller sælger bly til lovlige formål, men man skal kunne dokumentere, at man har overholdt loven.

Nej, man skal ikke have tilladelse til at bruge bly på fredede ejendomme, men mange leverandører vil gerne have dokumentation fra kommunen om at bygningen, der skal renoveres med bly er fredet eller bevaringsværdig i en grad, så der skal anvendes originale materialer.