Bly

Brugen af bly er begrænset eller forbudt i mange produkter på grund af blys negative effekter i mennesker og miljø.

Regulering af bly
Bly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse og i EU reguleringerne REACH og RoHS. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg.

Er dit produkt omfattet af blyreglerne?
For at gøre det nemmere for virksomhederne at finde ud af, hvorvidt deres produkter falder ind under blyreglerne, er der her lavet en liste over specifikke produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring.

Særligt om metallisk bly
Metallisk bly, også kaldet massiv bly, er under CLP reglerne klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A og lactationstoksisk. Dette indebærer bl.a., at importører og producenter af metallisk bly skal klassificere og mærke produkterne. 

Substitution af bly
For langt de fleste anvendelser af bly er det lykkedes at finde blyfrie alternativer, der har kunnet erstatte de traditionelle blyholdige produkter.  Miljøstyrelsen støtter udviklingen af blyfrie produkter.

Spørgsmål og svar om bly
Hvor meget bly må der være i kemiske produkter til industriel anvendelse? Og Hvad menes der med homogene enkeltdele? Få svar på de mest stillede spørgsmål om blyreglerne.

 

Siden er opdateret 20.december 2020

Fakta om bly

  • Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster.
  • Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter.
  • Eksempeler på produkter, hvor bly tidligere har været anvendt: Benzin, bilbatterier, PVC, pigment i f.eks. maling, vandrør, tage, taginddækning, lodninger f.eks. i elektronik og fiskeredskaber.
  • Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker.
  • Bly findes både i metallisk form og i kemiske forbindelser
  • Bly kan medføre en sundhedsskade - selv i ekstrem små mængder.
  • Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystems er under udvikling, er børn særligt følsomme, og det kan  påvirke deres indlæringsevne og intelligens.
  • Bly kan skade evnen til at få børn eller skade det ufødte barn under graviditeten. Det kan også skade børn, der bliver ammet, da bly findes i modermælken.
  • Bly er giftigt for vand og jordorganismer