Bly

Brugen af bly er begrænset eller forbudt i mange produkter på grund af blys negative effekter i mennesker og miljø.

Regulering af bly

Bly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg. Disse forbud er med til at forhindre fremtidig udledning og ophobning af bly i mennesker og miljø. For at forhindre skade på mennesker i dag, er der opstillet grænser for hvor meget bly der må være f.eks. i jord og grundvand.

Er dit produkt omfattet af blyreglerne?

For at gøre det nemmere for virksomhederne at finde ud af, hvorvidt deres produkter falder ind under blyreglerne, er der her lavet en liste over specifikke produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring.

Substitution af bly

For langt de fleste anvendelser af bly er det lykkedes at finde blyfrie alternativer, der har kunnet erstatte de traditionelle blyholdige produkter.  Miljøstyrelsen støtter udviklingen af blyfrie produkter.

Fakta om bly

  • Bly er et tungt og blødt metal, der ikke ruster.
  • Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter
  • Eksempeler på produkter, hvor bly tidligere har været anvendt: Benzin, bilbatterier, PVC, pigment i f.eks. maling, vandrør, tage, taginddækning, lodninger f.eks. i elektronik og fiskeredskaber.
  • Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker.
  • Bly kan medføre en sundhedsskade - selv i ekstrem små mængder.
  • Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystems er under udvikling, er børn særligt følsomme, og det kan  påvirke deres indlæringsevne og intelligens.
  • Bly er giftigt for vand og jordorganismer.