tatoveringsblæk flasker

Vejledning og faktaark

Miljøstyrelsen har bl.a.udarbejdet en vejledning til dig som importerer tatoveringsblæk, som en hjælp til at overholde dine forpligtigelser som importør. 

EU ønsker med reglerne at værne om menneskers helbred ved at mindske risikoen for at udvikle f.eks. allergi, kræft eller nedsat fertilitet.

For at du kan overholde reglerne og rådgive dine kunder bedst muligt, skal du kende indholdet i det tatoveringsblæk, som du bruger, og have styr på mærkningen af tatoveringsblækket fra dine leverandører/producenter. Det kan du gøre ved at bede dine leverandører om at redegøre for indholdet i tatoveringsblækket og stille krav til måden, de mærker deres produkter på.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til dig som importerer tatoveringsblæk, som en hjælp til at overholde dine forpligtigelser som importør. Vejledningen kan hjælpe dig få dokumenteret indholdet i tatoveringsblækket og om det er mærket korrekt. Du kan følge disse 3 trin:

  • Download vejledning til leverandører/producenter
  • Send vejledningen til dine leverandører/producenter og bed dem be- eller afkræfte indholdet
  • Gem dokumentation

Download den engelske vejledning til leverandører/producenter

RAPEX gør det let at blive advaret om farlige tatoveringsfarver.

EU's overvågningssystem RAPEX sikrer hurtig udveksling af informationer mellem EU-landene, når der dukker produkter op, der kan have betydning for borgernes sundhed og sikkerhed. 

RAPEX overvåger også tatoveringsfarver og gør det nemt for dig som tatovør og kosmetisk tatovør altid at være opdateret omkring de produkter, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for dine kunder.

Med RAPEX får du hver uge et nyhedsbrev med oplysninger om bl.a. tatoveringsfarver. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så skriv til Miljøstyrelsens Obfuscated Email

mand tatovering

Spørgsmå og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål om de nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsblæk.

Myndigheder og regler

Se den nye lovgivning  - På dansk       På engelsk:

Der er flere myndigheder på tatoveringsområdet. Her får du som tatovør et overblik over tatoveringsloven og de myndigheder, som fastsætter reglerne for blandt andet hygiejnekursus, tatoveringsfarver med videre.

Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne

Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 

Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen