Plastlegetøj

Der kan være plast i mange slags legetøj. Nogle gange er legetøjet primært lavet af plast – det gælder fx bondegårdsfigurer, legemad og skovle og river til sandkasser.

Andre gange indgår plast i højere eller mindre grad sammen med andre materialer – fx i dukker af tekstil, hvor hovedet er af plast, i legetøjsbiler af metal med plasthjul eller i elektronisk legetøj til små børn. I disse tilfælde er det vigtigt, at du også sætter dig ind i, hvilke krav der er til forskellige materialer, og hvilke regler legetøjet i øvrigt skal leve op til.

Plast kan også indgå i produkter, der ikke udelukkende er fremstillet til leg, men som har en dobbeltfunktion. Disse produkter skal leve op til legetøjsreglerne – fx et USB-stik udformet som en tredimensionel plastfigur med bevægelige arme og ben. 

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved legetøj med plast eller gummi

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved legetøj med plast eller gummi. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. Undgå problematiske ftalater

Hvis legetøjet er af blød plast, skal du være opmærksom på, at det ikke må indeholde visse ftalater , som er en gruppe stoffer, der bruges til at blødgøre PVC. Der er ekstra skrappe krav for legetøj, som børn kan komme i munden og legetøj til børn under 3 år.  De forbudte ftalater er hormonforstyrrende, mistænkt hormonforstyrrende eller kan skade forplantningsevnen. Læs mere i denne vejledning til virksomheder om ftalater.

2. Husk danske særregler om ftalater i legetøj til børn under tre år

I Danmark er der forbud mod ftalater i legetøj til børn i alderen 0-3 år, og legetøjsprodukter, som er beregnet til eller normalt må forventes at blive puttet i munden af børn, hvis produkterne indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater. Du kan ikke forvente, at hverken andre EU-lande eller lande udenfor EU kender de danske særregler. Det er derfor en god idé at gøre opmærksom på reglerne, når du køber legetøj – og fx få dem skrevet ind i leverandøraftalen.

3. Vær opmærksom på nitrosaminer

Hvis legetøjet er af gummi – og enten er til børn under tre år eller beregnet til at blive puttet i munden – skal du være opmærksom på, at det ikke må afgive N-nitrosaminer og nitroserbare stoffer. Læs mere under ”Kemiske egenskaber” i legetøjsbekendtgørelsen  og i EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet, Find også hjælp i standard EN 71-12. Du kan købe den hos Dansk Standard.

4. Undgå allergifremkaldende duftstoffer

Legetøj af plast kan være tilsat duftstoffer, der kan fremkalde allergi. Fx kan plastdukker være tilsat parfume for at virke tiltrækkende på børn eller for at skjule dårlig lugt fra materialerne. Legetøjsbekendtgørelsen bilag II  forbyder 55 allergifremkaldende stoffer i legetøj. Derudover er der 11 stoffer, hvor det skal angives på legetøjet eller emballagen, hvis de findes i legetøjet i bestemte mængder.

5. Vær opmærksom på andre farer end de kemiske

Plast og gummi er meget udbredt i legetøj, hvorfor stort set alle erkendte fysiske og mekaniske farer eller brandfarer kan være aktuelle for plastlegetøj. Du bør fx være opmærksom på risikoen for kvælning i små dele, høreskader fra larmende legetøj, strangulering i lange snore og kvælningsrisikoen ved uoppustede eller sprungne balloner.

6. Legetøj skal kunne rengøres

Legetøj af plast skal kunne tåle rengøring uden at gå i stykker. Det gælder også, hvis legetøjet indeholder elektroniske dele, fx et instrumentbræt af plast, der kan sige dyrelyde. Vær opmærksom på, at legetøjet skal opfylde kravene for sikkerhed – også efter vask i henhold til fabrikantens anvisning.

7. CE-mærket

Alt legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

8. Brug din sunde fornuft

Lugt altid til dit legetøj. Hvis plasten lugter kemisk eller parfumeret, kan det være en indikator på, at der er brugt skrap kemi i produktionen.