Kemisk legetøj

Legetøj, som er kemiske blandinger, skal leve op til reglerne i CLP-forordningen. CLP-forordningen indeholder regler om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. Legetøj, som er kemiske blandinger er fx sæbebobler, slim og fingermaling.

CLP-reglerne gælder både, når produktet er en kemisk blanding, men også når fx en delkomponent til produktet er et stof eller en blanding (fx en kombineret artikel og blanding).

Nogle af de ting, du skal være opmærksom på ved legetøj som er kemiske stoffer og blandinger

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ting, der er vigtige at være opmærksom på ved legetøj som er kemiske stoffer og blandinger. Det er vigtigt at understrege, at beskrivelserne ikke er fyldestgørende, og at listen ikke er komplet. Det er udelukkende eksempler. Og legetøjet skal naturligvis leve op til alle de regler, der gælder for legetøj.

1. REACH og kandidatlisten

Legetøj er omfattet af REACH, som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. Se listen over regulerede stoffer i bilag XVII til REACH.

Vær også opmærksom på, om legetøjet indeholder problematiske stoffer, der er nævnt på kandidatlisten  – og på, hvilke pligter du dermed får.

2. Spørg ind til konserveringsmidler

Vær opmærksom på hvilke konserveringsmidler, der anvendes i kemiske blandinger, som består af vandigt materiale. Konserveringsmidler kan være problematiske stoffer, der fx kan være allergifremkaldende på huden som fx isothiazolinoner.

3. Undgå allergifremkaldende duftstoffer

Kemisk legetøj kan være tilsat duftstoffer, der kan fremkalde allergi. Fx kan legetøjet være tilsat parfume for at skjule dårlig lugt fra materialerne. Legetøjsbekendtgørelsens bilag II forbyder 55 allergifremkaldende stoffer i legetøj. Derudover er der 11 stoffer, hvor det skal angives på legetøjet eller emballagen, hvis de findes i legetøjet i bestemte mængder. Vær opmærksom på yderligere krav til mærkning, hvis produktet er omfattet af CLP forordningen.

Generelt bør produkter til børn ikke indeholde parfumestoffer, da de kan være allergifremkaldende.

4. CE-mærket

Alt legetøj skal være CE-mærket. CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen.

5. Brug din sunde fornuft

Du kan fx lugte til legetøjet, om det lugter parfumeret eller kemisk.

6. Råd forbrugerne til at vaske hænder

Hvis du sælger legetøj, som er kemiske blandinger, direkte til forbrugerne, er det en god idé at råde dem til at vaske hænder efter endt leg. Kemiske blandinger efterlader ofte kemikalier på overfladen af hænderne, og for at undgå en langvarig eksponering efter endt leg, bør forbrugeren vaske hænderne.