Mærkning

Distributører skal kontrollere, at de kosmetiske produkter de sælger, har den nødvendige mærkning.

Den ansvarlige person har det overordnede ansvar for, at de kosmetiske produkter de markedsfører i EU, er mærket i overensstemmelse med kravene i kosmetikforordningen. Inden du som distributør videreforhandler produkterne skal du kontrollere, at produkterne er mærket med følgende:

  •          Firmanavn og adresse for den ansvarlige person
  •          Oprindelsesland for importerede produkter
  •          Batchnummer
  •          Ingrediensliste

 Du skal desuden sikre dig, at holdbarhedsdatoen på produktet ikke er udløbet. Du skal også sikre, at sprogkravet er opfyldt, dvs. at følgende punkter fremgår på dansk:

  •          Det nominelle indhold angivet i vægt eller volume
  •          Holdbarhedsdato
  •          Særlige sikkerhedsforskrifter
  •          Produktets funktion

Se en detaljeret gennemgang af mærkningskravene i faktaark om mærkningsreglerne