Ansøgningsskemaer og indberetninger

Her finder du som virksomhed relevante skemaer og certifikater til at indberette kemiske produkter.

Indberet produktinformation
Leverandører af kemiske blandinger til det danske marked kan indsende information om kemikaliernes sammensætning, klassificering og mærkning til brug for Giftlinjens arbejde. Det er frem til 1. januar 2021 en frivillig ordning. 

Indberet giftige kemiske stoffer og blandinger (Giftmeddelelse)
Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Tilladelse til at sælge gift til privateHvis du ønsker en tilladelse til at sælge gift til private, skal du sende en ansøgning til Kemikalieinspektionen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse. I ansøgningen skal du skrive hvilken gift, du ønsker at sælge, og hvem den skal sælges til. For at have en gifttilladelse, skal du betale 1000 kr. hvert andet år. Læs mere i vores faktaark.

Rekvisition til privates køb af gifte (Rigspolitiets hjemmeside)
Hvis du som privatperson ønsker at købe gifte, skal du udfylde en særlig rekvisition, der kan findes på Rigspolitiets hjemmeside.

Læs mere i vores faktaark

Indberet nanoprodukter  
Virksomheder der importerer eller producerer produkter med nanomaterialer skal indberette oplysninger til "Register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer" 

Anmeldelse af kosmetiske produkter og nannomaterialer i kosmetik.
Den virksomhed, der er ansvarlig person (og i visse tilfælde også distributøren), skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til EU-Kommissionen notificeringsportal. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der yderligere foretages en særlig anmeldelse. 

Eksportcertifikater og -erklæringer  
Hvis du skal eksportere kemiske blandinger (f.eks. vaskemidler og rengøringsmidler), kosmetik eller biocider/pesticider ud af EØS har din virksomhed  forskellige muligheder for at anmode om enten ekportcertifikat eller erklæring hos Dansk Erhverv, Dansk Industri eller hos Miljøstyrelsen, afhængigt af hvilket produkt du ønsker at eksportere. 

Anmeldelse til produktregistret (på Arbejdstilsynets hjemmeside)
I Produktregistret gemmes information om kemiske produkter, som produceres eller importeres til Danmark. Hvis I producerer eller importerer anmeldepligtige produkter, skal de anmeldes til Produktregistret, som hører under Arbejdstilsynet.

Indberet ulovlige produkter til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion
Indberet mulige overtrædelser af Kemikalielovgivningen. Du kan indberette som både borger og virksomhed, og anmeldelsen kan foretages anonymt.

Digital indberetning sker på virk.dk

Virk Indberet er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige, og på siden er der adgang til de fleste af Miljøstyrelsens indberetninger/ansøgninger.