Statistik og nøgletal

Her kan du finde statistik og nøgletal for jagttegnsområdet.

Hvor mange jægere er der i Danmark? Det spørgsmål kan besvares på flere måder. Antal jagttegnsberettiget viser, hvor mange personer der har mulighed for at indløse jagttegn, og antal indløste jagttegn viser, hvor mange af de jagttegnsberettiget der har valgt at indløse jagttegn.

Vi kan først opgøre det indeværende jagtår efter den 31. marts, hvor jagtåret slutter.

Antal jagttegnsberettiget i 2009-2020 og indløste jagttegn i 1996-2020

NB: Tallene fra 1996-2008 er fra Vildtinformation, som fulgte med førhen, når man modtog sit jagttegn med posten, men de tal er ikke nødvendigvis genereret på samme måde som tallene for 2009-nu, der er trukket efter den 31. marts.

Vildtinformation fra 2002-2015 er tilgængelige på vores hjemmeside

Vi kan først opgøre anvendelsen af jagttegnsmidlerne hen imod februar, fordi regnskabsåret skal afsluttes, inden vi kan frigive de endelig tal.

Anvendelsen af jagttegnsmidlerne i 2018-2020

Tidligere indgik opgørelsen i bladet Vildtinformation, som fulgte med førhen, når man modtog sit jagttegn med posten.

Vildtinformation fra 2002-2015 er tilgængelige på vores hjemmeside

Danmarks Jægerforbund planlægger og afholder haglskydeprøverne og riffelprøverne for Miljøstyrelsen. Derfor kan du finde statistik om prøverne på deres hjemmeside.

Statistik for haglskydeprøverne i 2014-2020

Statistik for riffelprøverne i 2014-2020

Vi opgør antallet af buejægere efter årets sidste buejagtprøve.

Antal buejægere i 2015-2020

Tal fra selve buejagtprøverne indgik tidligere i bladet Vildtinformation (i 2006-2015), som fulgte med førhen, når man modtog sit jagttegn med posten.

Vildtinformation fra 2002-2015 er tilgængelige på vores hjemmeside

Aarhus Universitet udarbejder vildtudbyttestatistikken for Miljøstyrelsen på baggrund af jægernes indberetning af vildtudbytte.

Se vildtudbyttestatistikken på Aarhus Universitets hjemmeside