Statistik og nøgletal

Her kan du finde statistik og nøgletal for jagttegnsområdet.

Hvor mange jægere er der i Danmark? Det spørgsmål kan besvares på flere måder. Antal jagttegnsberettigede viser, hvor mange personer der har mulighed for at indløse jagttegn, og antal indløste jagttegn viser, hvor mange af de jagttegnsberettigede der har valgt at indløse jagttegn.

Vi kan først opgøre det indeværende jagtår efter den 31. marts, hvor jagtåret slutter.

Antal indløste jagttegn i 1996-2021 og antal jagttegnsberettigede i 2009-2021 

De endelige tal for anvendelsen af et års jagttegnsmidler foreligger i februar-marts i det følgende år, når årsregnskabet er endeligt afsluttet og godkendt. 

Anvendelsen af jagttegnsmidler i 2022

Anvendelsen af jagttegnsmidler i 2021 

Anvendelsen af jagttegnsmidlerne i 2018-2020

 

Danmarks Jægerforbund planlægger og afholder haglskydeprøverne og riffelprøverne for Miljøstyrelsen. Derfor kan du finde statistik om prøverne på deres hjemmeside.

Statistik for haglskydeprøverne siden 2014

Statistik for riffelprøverne siden 2014

Vi opgør antallet af buejægere efter årets sidste buejagtprøve.

Antal buejægere i 2015-2022

 

 

 

Aarhus Universitet udarbejder vildtudbyttestatistikken for Miljøstyrelsen på baggrund af jægernes indberetning af vildtudbytte.

Se vildtudbyttestatistikken på Aarhus Universitets hjemmeside

Danske riffeljægere fordelt til hhv. bestået riffelprøve og riffelpåtegning. Opgørelse på køn og aldersgruppe, 2021

Jægere med bestået riffelprøve, 2021

 

Aldersgruppe

Kvinder

Mænd

I alt

16-19

63

678

741

20-29

689

7373

8062

30-39

872

13128

14000

40-49

1063

18172

19235

50-59

1337

20231

21568

60-69

815

13455

14270

70-79

239

6940

7179

80-

20

1534

1554

I alt

5098

81511

86609

 

 

Jægere med riffelpåtegning, 2021

 

Aldersgruppe

Kvinder

Mænd

I alt

16-19

0

0

 

0

20-29

0

0

 

0

30-39

0

0

 

0

40-49

35

1979

 

2014

50-59

120

9822

 

9942

60-69

149

12878

 

13027

70-79

113

11695

 

11808

80-

29

4546

 

4575

I alt

446

40920

 

41366

 

Før 1994 var det ikke lovpligtigt at aflægge prøve for at gå på jagt med riffel. Da kravet blev indført, kunne jægere med jagttegn udstedt før 1994 søge om at få påtegningen "Riffeljagt tilladt".

Denne påtegning giver ret til at gå på riffeljagt i Danmark, dog ikke i statsskovene eller andre arealer, hvor der kræves en bestået riffelprøve. Påtegningen "Riffeljagt tilladt" giver også ret til riffeljagt i udlandet, dvs. en påtegning om "Riffeljagt tilladt" på et udenlandsk jagttegn.

Med en bestået riffelprøve har man adgang til riffeljagt generelt i Danmark - også på Naturstyrelsens arealer og på udlejningsjagter, jagtlejemål mv., hvor der kræves bestået riffelprøve. Bestået riffelprøve giver altså en bredere tilladelse i Danmark end påtegningen "Riffeljagt tilladt".