Det nationale skovprogram

Danmarks nationale skovprogram (2018) sætter en kurs for bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og understøtter skovens mange forskellige funktioner.

Skovprogrammet indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker, og flere konkrete mål, der understøtter den ønskede udvikling.

Miljøstyrelsen følger op på skovprogrammet og bidrager til at gennemføre skovprogrammets konkrete handlinger.

Læs en kort præsensation af skovprogrammet i faktaarket

Læs skovprogrammet her