Den Marine Råstofdatabase (Marta) – Kortlægning af marine råstoffer

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase.

Databasen indeholder oplysninger om kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: Indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Gå til den marine råstofdatabase (MARTA).