Kort og GIS-data

Styrelsen stiller digitale kort til rådighed med relevante oplysninger for råstofindvinding på havet

Når der planlægges indvinding af råstoffer på havet, er det muligt at anvende forskellige digitale kortløsninger i forbindelse med de forskellige faser af arbejdet. Der findes følgende kortløsninger:

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.