Registrering af forskningsforsøg

I forbindelse med at der udføres forskningsforsøg, kan krav i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen om f.eks. udbringningstidspunkter og om mængderne af udbragt kvælstof og fosfor fraviges.

Kravene kan fraviges i 2 situationer, og kun hvis særlige kriterier vedr. forsøgets tilrettelæggelse, forsøgsparcellernes størrelse m.v. er overholdt. Den ene situation omhandler forsøg, der netop går ud på at teste en praksis, der går i mod reglerne. Den anden drejer sig om forsøg, hvor forsøgsopstillingen gør, at det er vanskeligt at overholde reglerne, og fravigelsen er ubetydelig for miljøbeskyttelsen.

De 4 kriterier vedrører krav om, at

  • størrelsen af forsøgsparcellerne må ikke overstige 300 m² i landbrug og 1300 m² i skov,
  • der skal ligge en forsøgsplan inden forsøget igangsættes, som bl.a. skal indeholde oplysninger om hvorfor reglerne skal fraviges og hvordan følgerne heraf vil blive imødegået
  • forsøgsled skal gentages flere gange i samme forsøgsopstilling, og
  • der skal foretages en indsamling og en statistisk bearbejdning af forsøgsdata og udarbejdes en kort afsluttende rapport over de væsentligste resultater.

Du kan læse mere om de to situationer, og om kriterierne, som følger af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2, i vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Ud over, at kriterierne skal være opfyldt, for at kunne anvende undtagelsen, skal forsøget også registreres her på siden, jf. gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 3. Du kan registrere dit forsøg her:

Registrer dit forskningsforsøg

Oplysninger om bedrift, hvor forsøgene udføres:

Oplysninger om virksomhed, der gennemfører forsøgene:

Felter med (*) skal udfyldes