Miljøstyrelsen - Virksomheder

Miljøstyrelsens opgaver omkring godkendelse og tilsyn med visse større virksomheder sker fra Miljøstyrelsen-Virksomheders kontorer i Slagelse og Aarhus

Gå til Opgaver og ansvarsområder

Opgaver og ansvarsområder

Opgaver, der varetages af Miljøstyrelsen - Virksomheder, omfatter primært godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven for en række større virksomheder

Gå til Søg om miljøgodkendelse

Søg om miljøgodkendelse

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

Gå til Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse

Godkendelser til IE-virksomheder skal tages op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er givet første gang. Herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10 år.

Gå til Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn

Annoncering af miljøtilladelser og tilsyn

Høringer og afgørelser fra Miljøstyrelsen annonces normalt kun på hjemmesiden. Alle kan komme med input til høringssager, mens det fremgår af annoncen hvem der har ret til at klage over en afgørelse.

Gå til Arkiv for annonceringer

Arkiv for annonceringer

Miljøgodkendelser, afgørelser om kommuneplantillæg og VVM-sager meddelt af staten efter 1. januar 2007 kan ses i arkivet for Miljøstyrelsens annonceringer.

Miljøstyrelsen - Virksomheder

  • Slagelse

    Antvorskov Allé 139C
    4200 Slagelse
  • Aarhus

    Lyseng Allé 1
    8270 Højbjerg