Krav om indsamling i detailhandlen

Det følger af WEEE-direktivets artikel 5, stk. 2c, at medlemsstaterne kan undlade at implementere direktivets krav om indsamling af meget småt elektronikaffald (WEEE) i detailforretninger, såfremt en vurdering viser, at alternative eksisterende indsamlingsordninger sandsynligvis er mindst lige så effektive.

Producentansvarsordning for elektronik