Fremtidsperspektiver

BEMÆRK! Ordningen er lukket for nye ansøgere.

Evaluering

Efterhånden som der bliver foretaget målinger og etableret biocover-systemer rundt omkring i landet, vil der ske en betydelig viden- og erfaringsopbygning. Det skal efterstræbes, at viden og erfaringer deles på tværs af projekterne, og Miljøstyrelsen ønsker at facilitere løbende evaluering, opsamling og videreformidling af resultaterne.

Eksportpotentiale

Som nævnt under afsnittet om deponigas, forventes metan fra deponeringsanlæg at udgøre et faldende bidrag til drivhusgas-udledningen fra Danmark, som følge af forbuddet mod deponering af forbrændingsegnet affald fra 1997. Efterhånden som gaspotentialet aftager i det ældre organiske affald, vil behovet for at tage hånd om metan-udledningen således falde. Derfor anses behovet for biocover-virkemidlet at blive mindre i fremtiden.

Men i andre lande, der ikke har lovgivet imod deponering af organisk affald - og hvor lossepladserne rummer langt større mængder organisk stof - vil det fortsat være nødvendigt at reducere udledningen af metan fra det deponerede affald. Her kan biocover-teknologien være en del af løsningen, og Danmark vil med sin nyerhvervede storskala-erfaring på området have værdifulde kompetencer, der kan eksporteres til udlandet.