Ansøgningsguide til forskning

Forskning med GMO'er foregår på særlige indeslutningsforanstaltninger. Både faciliteterne og forskningsprojektet skal godkendes og der er særskilte ansøgningskrav.

Forskning med GMO’er skal, før forskningen påbegyndes, godkendes af Arbejdstilsynet. Godkendelsen er ikke gebyrbelagt.  Arbejdstilsynet hører Miljøstyrelsen i de tilfælde, hvor forskningen vedrører planter, dyr, har karakter af et storskalaforsøg, når forskningen foregår uden for et almindeligt laboratorium eller der er en miljømæssig risiko.

Godkendelse af forskning med GMO’er er delt i to. Den ene del vedrører de faciliteter, som forskningen skal foregå i, eller hvor GMO’en opbevares. Den anden del vedrører selve forskningsprojektet, det vil sige de aktiviteter, der skal foregå i de godkendte faciliteter. Der er særskilte ansøgningskrav til de to dele.

Klassifikation

Den ene del af godkendelse af forskning med GMO’er vedrører de faciliteter, som forskningen skal foregå i, eller hvor GMO’en opbevares. Det vil sige laboratorium, dyrestald, fryser med videre. Hertil skal der, i henhold til Arbejdstilsynets regler, laves en særskilt ansøgning.
Vejledning og ansøgningsskema findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 
Arbejdstilsynets vejledning om klassifikation
Blanket til klassifikation af genteknologiske laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg eller produktion

Forskningsprojekt

Den anden del af godkendelse af forskning vedrører selve forskningsprojektet, det vil sige de aktiviteter, der skal foregå i de godkendte faciliteter. Her skal ligeledes laves en særskilt ansøgning. Vejledning og ansøgningsskema findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 
Arbejdstilsynets vejledning om forskning
Blanket til anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter