Olietanke

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår din olietank skal udskiftes.

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes

Mange olietanke er nu så gamle, at de skal udskiftes. Og som ejer af en olietank skal du selv være opmærksom på, hvornår det skal ske. Her kan du finde fristerne for, hvornår du skal udskifte din olietank, hvordan du tjekker alderen på olietanken, og hvad du skal gøre, hvis du skulle være så uheldig at opleve et læk fra din tank.

Se sløjfningsterminerne her

Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes?

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6.000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000.

Nedgravede plasttanke på under 6.000 liter skal sløjfes senest når de er 45 år gamle.

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes?

Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med indvendig korrosionsbeskyttelse før år 2000. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Overjordiske plasttanke på under 6.000 liter skal, hvis de er enkeltvæggede sløjfes efter 25 år - hvis de er dobbeltvæggede efter 40 år.

Pjece om villaolietanke

Se yderligere regler om villaolietanke i pjecen Tjek din olietank.

Sådan tjekker du alderen på din olietank

Tjek alderen på din olietank ved at se på fabriksåret på din tankattest, hvis en sådan findes, eller på et mærke på selve tanken eller påfyldningsstudsen.

Har du ikke en tankattest, kan det være din kommune har en kopi.

Der er også andre muligheder for at fastlægge alderen.

Læs Miljøstyrelsens vejledning om aldersdatering af olietanke.

Spørgsmål og svar om udskiftning af olietanke