Hvad gør jeg, hvis jeg har olieudslip?

Hvis du har olieudslip, skal du straks stoppe udslippet, hvis du kan, og straks herefter anmelde udslippet til kommunen og Topdanmark, hvor olieselskaberne har tegnet en forsikring.

Det er lovpligtigt, at ejere af villaolietanke har en ansvarsforsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har du imidlertid automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi- og Olieforum - eller olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse.

Olietank og rørsystem skal opfylde reglerne i Olietanksbekendtgørelsen

For at være dækket af forsikringen er det et krav, at olietanken og rørsystemet opfylder reglerne i olietanksbekendtgørelsen. Hvis det ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen.

Reglerne i Olietanksbekendtgørelsen indebærer blandt andet, at frister for udskiftning af olietanken skal være overholdt. Hvis du ikke har overholdt udskiftningsfristen, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal du selv betale for at få fjernet forureningen.

NB! Olieudslip fra nedgravede tanke opdages oftest ved, at olie trænger gennem kældervæggen ind i huset, så man kan se eller lugte det, eller ved at der ses et stigende olieforbrug.

Læs Olietanksbekendtgørelsen.