Krav til den nye olietank

Der stilles en række krav til den olitank, du installerer i forbindelse med din private bolig. Når du køber en ny tank, skal du sikre dig, at tanken er enten typegodkendt eller CE-mærket.

Tanken er typegodkendt af PUFO (Prøvnings Udvalget For Olietanke)

Du sikrer dig, at tanken er typegodkendt ved at konstatere, at tanken er påført et mærkeskilt, hvoraf fremgår fabrikant, tanktype, typegodkendelsesnummer, fabrikationsnummer og -år.

Der skal desuden medfølge en tankattest, som indeholder de samme oplysninger samt en erklæring om, at tanken er typegodkendt i Danmark. Af tankattesten fremgår det også om tanken f.eks. kun er typegodkendt til indendørs opstilling.

Tanken er CE-mærket

Du sikrer dig at tanken CE-mærket ved at konstatere, at der sidder et CE-mærke på selve tanken, hvoraf fremgår at tanken er beregnet til opbevaring af olie, og ved at der følger en overensstemmelseserklæring/ydeevnedeklaration med tanken, når du køber den.

Pjece om villaolietanke

Se yderligere oplysninger om villaolietanke i pjecen Tjek din olietank.